آخرین مطالب

برچسب: دیابت

شیرین کننده های مصنوعی به عنوان جایگزینی برای شکر معرفی می شوند – اما تحقیقات در مورد ایمنی آنها تردید ایجاد می کند

ایمنی شیرین‌کننده‌های مصنوعی دهه‌ها مورد بحث بوده است، اما تحقیقات جدید نگرانی‌ها را در مورد اثرات بالقوه سلامتی آنها تجدید می‌کند. محققانی که پشت یک

ادامه »