آخرین مطالب

هند 1675 مورد جدید کووید-19 و 31 مورد مرگ ثبت کرده است1635 نفر در 24 ساعت گذشته بهبود یافته اند. در نتیجه، نرخ بهبودی هند به 98.75 درصد می رسد.