آخرین مطالب

خلاصه سیاست تاثیر اقتصادی LCH در وبلاگ KUOW Covid برجسته شده است


دکتر میریانا دوران، تحلیلگر داده در مرکز لاتین برای سلامت و آیدا هیدالگو، دانشجوی کاپستون در LCH، هر دو در این وبلاگ نقل شده اند: https://www.kuow.org/stories/pandemic-blog-updates-for-seattle -and-the-nw-47cd