آخرین مطالب

LCH استخدام می کند! – مرکز لاتین برای سلامتی


مرکز لاتین برای سلامت یک فرصت برجسته برای یک 0.75 FTE معاون اداری!

اینجا درخواست دهید: Req# 199713.

مهلت درخواست: 15 دسامبرهفتم، 2021.

سوالات؟ به ما در latcntr@uw.edu ایمیل بزنید.

ارسال شده در اخبار برچسب‌شده مدیریت، دستیار اداری، درخواست هم اکنون، استخدام، ساعت، سلامت لاتین