آخرین مطالب

سازمان جهانی کار خواستار ایجاد شرایط مناسب برای کارگران در هنگام گرمای شدید در عراق شد |ماها کاتا، هماهنگ‌کننده کشوری سازمان بین‌المللی کار در عراق، در فراخوانی برای اقدام برای محافظت از کارگران، خواستار اتخاذ تدابیری برای کاهش خطرات برای کسانی است که در گرمای شدید کار می‌کنند.

بخش های خطرناک

بر اساس نظرسنجی اخیر نیروی کار، از هر چهار کارگر در عراق یک نفر در بخش ساخت و ساز یا کشاورزی – که قبلاً جزو خطرناک ترین بخش ها در جهان محسوب می شود – استخدام می شود.

گزارش سال 2019 آژانس ملل متحد تاکید کرد که “افزایش دمای جهانی ناشی از تغییرات آب و هوایی، استرس گرمایی را رایج تر می کند” – که پیشرفت به سمت کار شایسته را تهدید می کند.

در همین حال، با بدتر شدن شرایط، امنیت، سلامت و رفاه کارگران احتمالاً آسیب خواهد دید.

حفاظت از کارگران عادی

خانم کتاء گفت که در حالی که به کارگران در برخی مناطق عراق به دلیل گرما مرخصی داده شده است، باید تدابیری برای محافظت از کسانی که در کار غیررسمی، موقت، فصلی یا روزمزد هستند که نمی توانند یک روز کار را از دست بدهند، اتخاذ شود.

این می تواند شامل تهیه لباس مناسب باشد. دسترسی به آب آشامیدنی و مناطق سایه دار؛ و تشویق به کار در ساعات خنک تر با زمان استراحت مناسب.

این امر همچنین شامل اطمینان از اجرای قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی از طریق بازرسی های کار است – به ویژه در بخش هایی که با بیشترین خطرات روبرو هستند.

نوسازی بهداشت و ایمنی کار

عراق تعدادی کنوانسیون ILO را تصویب کرده است که بر لزوم حمایت از کارگران در بخش های مختلف تمرکز دارد.

اخیراً، این امر از طریق تصویب کنوانسیون ایمنی و بهداشت در کشاورزی، 2001 (شماره 184)، که تعهد کشور به کار شایسته و استانداردهای بین المللی کار را مجدداً تأیید می کند، انجام شد.

خانم کاتا تکرار کرد که ILO متعهد به حمایت از شرکای خود در توسعه سیاست های ایمنی و بهداشت شغلی و بازرسی کار است.

اینها به نوسازی سیستم های موجود و بهبود شرایط برای کارگران و کارفرمایان آنها کمک خواهد کرد.

خانم کتاء گفت در حالی که این تلاش ها مختص استرس گرمایی در محل کار نیست، اما به تضمین محیط کاری بیشتر و بهتر برای همه کارگران در عراق کمک می کند.

وی گفت: “ایمنی و سلامت کارگران وظیفه همه است.”

“همه ما نقشی داریم – حتی اگر کوچک – برای اطمینان از اینکه شرایط کار مناسب و ایمن است و محیط ما از تخریب بیشتر محافظت می شود.”