آخرین مطالب

کمپین «حق بدن» برای پایان دادن به افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت آنلاین راه اندازی شد
آژانس سلامت زنان سازمان ملل متحد که برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت کار می کند، UNFPA، روز پنجشنبه گفت که آرم شرکت ها و مالکیت معنوی (IP) “بیشتر از ما به عنوان انسان ها محافظت آنلاین دریافت می کنند.” و ذهن از خشونت سایبری.