معامله دیاوروم: تجزیه و تحلیل – تجارت بین المللی مراقبت های بهداشتی


معاملات HBI+Insights / M&A/IPOs

جو کویروگا
6 آوریل 2023

هفته گذشته این خبر منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت سرمایه گذاری Mubadala ممکن است شرکت چندملیتی دیالیز سوئدی را به قیمت 2.5 میلیارد دلار خریداری کند. HBI با یک منبع اپراتور صحبت می کند که فکر می کند این قیمت خوبی برای فروشنده است – و می شنود که چرا برخی از سرمایه گذاران با دیالیز خاموش می شوند.