شایعات فروش آینده Fresenius را روشن تر می کند


معاملات HBI+Insights / M&A/IPOs

جو کویروگا
12 مه 2023

با به میان آمدن شایعات مربوط به فروش شرکت های فرعی، برنامه های شرکت فرسنیوس در آلمان برای آینده اش واضح تر می شود.