وقت آن است که با استفاده از این تمرین هفت حرکتی شکم، هسته خود را به آتش بکشید. اما شما می توانید تجهیزات باشگاه خود را کنار بگذارید زیرا این وسیله به وزن بدن شما بستگی دارد.

تمرین کالیستنیک به عنوان یکی از سخت ترین راه های تمرین شناخته می شود. تمرین با وزنه می تواند به رشد توده عضلانی و تقویت قدرت کمک کند، و راه های زیادی برای پیشرفت تمرینات بدون وزنه های سنگین وجود دارد.