CDC/رویترز

تصویری از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، ویژگی‌های مرتبط با عفونت مغزی نادر ناشی از انگل Naegleria fowleri، آمیب مغزخوار را نشان می‌دهد.CNN

به گفته بخش بهداشت عمومی و رفتاری نوادا (DPBH) و یک پست فیسبوکی از سوی مادر کودک، یک پسر 2 ساله در این هفته بر اثر عفونت آمیب مغز خوار درگذشت.

بر اساس بیانیه DPBH، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری تایید کرد که Naegleria fowleri، همچنین به عنوان آمیب مغزخوار شناخته می شود، علت بیماری و مرگ مربوط به این پسر بوده است.

در این بیانیه آمده است که محققان ایالتی بر این باورند که پسر ممکن است در معرض آمیب در Ash Springs، یک چشمه آب گرم طبیعی در زمین فدرال در شهرستان لینکلن قرار گرفته باشد.

Naegleria fowleri یک آمیب زنده تک سلولی میکروسکوپی است که به طور طبیعی در محیط وجود دارد. این آمیب می‌تواند یک عفونت نادر بسیار جدی مغز به نام مننژوانسفالیت آمیب اولیه (PAM) ایجاد کند که بافت مغز را از بین می‌برد و تقریباً همیشه کشنده است.»