[ad_1]

بارکلیز برای ارائه تسهیلات بدهی 200 کرور روپیه به مروج Strides Pharmaدو نفر مطلع گفتند که بارکلیز در حال ارائه تسهیلات بدهی 200 کرور روپیه به شرکت مروج Strides Pharma Science در برابر تعهد سهام شرکت داروسازی و ضمانت‌های مروجین است.

مردم گفتند که عواید تسهیلات بدهی توسط کارونا ونچرز، شرکت مروج، برای بازپرداخت وام های بانکی و بدهی های جمع آوری شده از سایر شرکت های گروه استفاده می شود. شخص اول گفت، از 200 کرور، بانک مرچنت بارکلیز (سنگاپور) دو هفته گذشته مشترک اوراق قرضه غیرقابل تبدیل تضمینی به ارزش 50 کرور و 75 کرور روپیه شد که سررسید آنها در 24 ماه و 37 ماه بود.

75 کرور روپیه باقیمانده NCD پیشنهادی 37 ماه اعتبار خواهد داشت. همان شخص گفت که کوپن‌های هر سه بیماری غیرواگیر، با 9.40 درصد لغو شده، در زمان بازخرید قابل پرداخت خواهند بود.

آرون کومار و شرکت های وابسته او دارای 21.29 در Strides Pharma هستند. در ژوئیه تا آگوست، زمانی که بارکلیز و پروموتر شرایط تسهیلات بدهی را مورد بحث قرار دادند، مروج باید 6.85٪ از دارایی 21.29٪ را متعهد می شد. با این حال، این ممکن است از زمانی که سهام استراید فارما، که در 3 آگوست 786.95 روپیه بود، در 3 نوامبر به 537.5 روپیه کاهش یافت، تغییر کرده است.

بارکلیز در توافقنامه اوراق قرضه تصریح کرده است که بدهی مالی شرکت های سازنده و گروه نباید به بیش از 500 کرور افزایش یابد. قراردادهای دیگر شامل بازخرید اجباری اوراق قرضه در صورتی که قیمت سهم به زیر 50 درصد قیمت اولیه برسد. یا اگر رتبه اعتباری پس گرفته شود؛ مردم گفتند یا اگر وام گیرنده توسط آژانس رتبه بندی به عنوان وام گیرنده غیرهمکار برچسب خورده باشد.

بخشی از سهام Strides Pharma که توسط Pronomz Ventures و Karuna Business Solutions – نهادهای گروه پروموتر – در اختیار دارند، متعهد خواهند شد که نسبت وام به ارزش 50٪ را برای تسهیلات بدهی 200 کرور روپیه، نفر دوم حفظ کنند. گفت.

افراد ذکر شده در بالا گفتند که Pronomz Ventures و Karuna Business Solutions نیز تضمین شرکتی ارائه کرده اند. تعهد سهام، ضمانت‌نامه‌های مروج و ضمانت‌نامه شرکتی به نفع Catalyst Trusteeship، متولی اوراق قرضه است. رتبه بندی هند برای این اوراق قرضه 200 کروری کارونا ونچرز در ماه اوت، رتبه BB-/پایدار را تعیین کرده است.

آژانس اظهار داشت: «ایندرا از انعطاف‌پذیری مالی و مدیریتی در میان پروموتر و شرکت‌های گروهش و از سهام‌داری آن‌ها در 2 نهاد فهرست‌شده – Strides و Solara Active Pharma Sciences» راحت شده است.[ad_2]