آخرین مطالب

گوترش: موج جدید کووید، یک بیماری همه گیر یادآور «تا پایان کامل نیست».
دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که دولت‌ها و شرکت‌های داروسازی باید به شیوه‌ای بهتر با یکدیگر همکاری کنند تا واکسن‌ها را «به همه افراد و در همه جا» تحویل دهند – نه فقط در ثروتمندترین کشورها.