[ad_1]


دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که دولت‌ها و شرکت‌های داروسازی باید به شیوه‌ای بهتر با یکدیگر همکاری کنند تا واکسن‌ها را «به همه افراد و در همه جا» تحویل دهند – نه فقط در ثروتمندترین کشورها.

[ad_2]