آخرین مطالب

کووید-19 “کل نسل” 600 میلیون کودک جنوب آسیا را از بین می برد
گزارش جدیدی که روز سه‌شنبه توسط صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف منتشر شد، هشدار می‌دهد که بدون اقدام فوری، کووید-19 به کشف چندین دهه پیشرفت در سراسر آسیای جنوبی ادامه می‌دهد و «امیدها و آینده یک نسل کامل» را نابود می‌کند.