[ad_1]

در حال حاضر بدون ابهام است که "تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای رفاه انسان و سلامت سیاره زمین است" و "هرگونه تأخیر بیشتر در اقدام جهانی پیش‌بینی‌کننده هماهنگ در زمینه انطباق و کاهش، فرصت کوتاه و سریع بسته شدنی را برای تضمین آینده‌ای زنده و پایدار برای همه از دست خواهد داد." آخرین گزارش سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد.

[ad_2]