آخرین مطالب

SickKids برای کاهش تعداد جراحی ها برای تمرکز بر مراقبت های ویژه در میان هجوم بیماران ICU


بیمارستان کودکان بیمار تورنتو می گوید که از روز دوشنبه تعداد جراحی هایی را که انجام می دهد کاهش می دهد تا توانایی خود در ارائه مراقبت های ویژه را حفظ کند زیرا با افزایش عفونت های تنفسی دست و پنجه نرم می کند.

SickKids در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود در روز جمعه گفت که این اقدام بیمارستان را قادر می‌سازد تا جراحی‌های فوری، اورژانسی و حساس به زمان را در اولویت قرار دهد. بیمارستان گفت که تیم‌های مدیریت آن با خانواده‌هایی که رویه‌های برنامه‌ریزی شده آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد، تماس خواهند گرفت.

SickKids گفت که “چاره ای” جز تصمیم گیری ندارد. این بیمارستان گفت که واحد مراقبت های ویژه چند روزی است که بیش از 127 درصد ظرفیت دارد. بیش از نیمی از بیماران ICU که شامل بیماران ICU قلبی می‌شود، با کمک دستگاه تنفس مصنوعی تنفس می‌کنند.

دکتر رونالد کوهن، رئیس و مدیر عامل SickKids در این بیانیه گفت: “این تصمیم به سادگی گرفته نشد.”

کاهش فعالیت جراحی به ما این امکان را می دهد که از مناطقی از بیمارستان که به کمک برای مدیریت افزایش حجم و شدت بیمار نیاز دارند، از جمله واحدهای مراقبت های ویژه، پزشکی اطفال و بخش اورژانس حمایت کنیم.

این بیمارستان گفت که “شرکای جامعه” نیز به حداکثر ظرفیت خود رسیده اند و اکنون به طور مجازی از پزشکان برای مراقبت از بیماران اطفال که در غیر این صورت در SickKids مراقبت می شوند، حمایت می کند.

SickKids گفت که خدمات آندوسکوپی و درمان با هدایت تصویر، که توسط بیمارستان ارائه می شود، همچنین موارد فوری و بیمارانی که در حال حاضر در بیمارستان هستند را در اولویت قرار می دهد.