Quirónsalud برای فروش بخش Latam


بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اسپانیایی، بخش Latam غول بیمارستانی اسپانیایی Quirónsalud در حال فروش است.

The post Quirónsalud برای فروش بخش Latam اولین بار در Healthcare Business International ظاهر شد.