نوشیدنی های سنگین تحمل بیشتری دارند، درست است؟ نه خیلی

این یک ترانه نمایشی رایج است: افرادی که چشم‌های پولادین را در یک دوئل مشروب خواری به میدان می‌آیند، معمولاً با کسی که روی زمین غش می‌کند به پایان می‌رسد در حالی که حریف آن‌ها نسبتاً به نظر می‌رسد که در پیروزی با چشم‌های روشنی روبرو هستند. تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه شیکاگو نشان داد که مصرف زیاد الکل با تحمل بالا، بیشتر یک افسانه مناسب برای فیلم است. آندریا کینگ، نویسنده مطالعه، در یک بیانیه خبری می‌گوید: این تحقیق کمی از آن حمایت کرد، اما با تفاوت‌های ظریف. زمانی که آنها در مطالعه ما الکل را با دوز مشابه با الگوی معمول نوشیدن الکل مصرف کردند، ما شاهد اختلالات قابل توجهی در تست‌های حرکتی ظریف و شناختی بودیم که حتی بیشتر از یک نوشیدنی سبک با دوز مسموم کننده بود.

این مطالعه که در Alcohol: Clinical and Experimental Research منتشر شد، همچنین یافته های قبلی همان گروه را تقویت کرد که عنصر اجتماعی نوشیدن یک اثر “شمشیر دولبه” ایجاد می کند، به قول کینگ، جایی که معاشرت بین مصرف کنندگان سبک و سنگین می تواند هوس را افزایش دهد. برای گروه دوم، آنها را وادار به نوشیدن حتی بیشتر، با وجود مصرف باعث افزایش اختلال می شود. محققان سه گروه بیست و چند ساله را به تفکیک میزان نوشیدنی‌شان بررسی کردند: سبک (حداکثر شش نوشیدنی در هفته، بدون پرخوری)، افراد مشروب الکلی سنگین (10 نوشیدنی در هفته با پرخوری گاه به گاه) و آنهایی که اختلال مصرف الکل داشتند. (28 نوشیدنی یا بیشتر در هفته، با پرخوری مکرر).

در حالی که آنهایی که در گروه دوم AUD بودند، پس از خوردن چهار تا پنج نوشیدنی کمتر از بقیه آسیب دیدند – تقریباً به اندازه کافی برای رسیدن به خط قرمز آستانه رانندگی در حالت مستی – فقط چند نوشیدنی دیگر نیز به طور جدی در آنها آسیب دید. “در واقع، این اختلال “بیش از دو برابر” چیزی بود که آنها پس از مصرف مقدار کمتر الکل مسموم کننده تجربه کردند.” و سه ساعت بعد، آنها آسیب دیده باقی ماندند. “علاوه بر این، افراد مبتلا به AUD پس از مصرف مقدار بیشتری الکل نسبت به آنچه که مصرف کنندگان سبک پس از نوشیدن مقدار کمتری تجربه کردند، اختلال بیشتری داشتند.” (داستان های مطالعات علمی بیشتر را بخوانید.)