[ad_1]

سایت تست کووید 1 ساله BURNABY

با توجه به ماهیت بسیار مسری Omicron، آزمایش PCR در برخی استان ها به حداکثر رسیده است زیرا مردم برای انجام آزمایش عجله دارند. و با توجه به اینکه انتظار می‌رود برخی از مناطق به زودی تعداد افرادی که می‌توانند آزمایش شوند را محدود کنند، کارشناسان می‌گویند که این امر منجر به کاهش شمارش در شمارش موارد می‌شود.

[ad_2]