[ad_1]

خوابیدن

اعتبار: Unsplash/CC0 دامنه عمومی

مطالعات نشان داده اند که آپنه خواب با افزایش خطر زوال عقل مرتبط است. یک مطالعه جدید به رابطه بین آپنه خواب و حجم مغز می پردازد. این مطالعه در شماره آنلاین 31 می 2023 منتشر شده است عصب شناسی.

در این مطالعه افرادی که دارای پلاک های آمیلوئیدی در مغز هستند که نشانه اولیه بیماری آلزایمر هستند اما هیچ مشکلی در حافظه ندارند با افرادی که پلاک آمیلوئیدی ندارند مقایسه کرد.

نویسنده این مطالعه گفت: «ما دریافتیم افرادی که دارای پلاک‌های آمیلوئیدی بودند که آپنه‌های خواب شدیدتری داشتند، احتمالاً حجم کمتری در ناحیه لوب گیجگاهی داخلی مغز، از جمله هیپوکامپ، که در حافظه و بیماری آلزایمر نقش دارد، داشتند. جرالدین راوش، دکترای اینسرم در کان، فرانسه. افرادی که پلاک‌های آمیلوئیدی نداشتند، حتی اگر آپنه‌های خواب شدید داشتند، این حجم مغز کمتری نداشتند.

این مطالعه ثابت نمی کند که آپنه خواب باعث کاهش حجم مغز می شود. فقط یک ارتباط را نشان می دهد.

این مطالعه شامل 122 نفر با میانگین سنی 69 سال بود که مشکل حافظه نداشتند. در مجموع 26 نفر در مغزشان پلاک های آمیلوئیدی داشتند. شرکت‌کنندگان اسکن مغزی گرفتند، آزمایش‌هایی از حافظه‌شان گرفتند و یک مطالعه خواب شبانه در خانه‌هایشان انجام دادند. آزمون های حافظه پس از میانگین 21 ماه تکرار شد.

در افراد مبتلا به پلاک‌های آمیلوئید، داشتن آپنه‌های خواب شدیدتر با حجم کمتر مغز در ناحیه لوب تمپورال داخلی مغز همراه بود که ممکن است نشان دهنده از دست دادن سلول‌های مغز باشد. این ارتباط در افرادی که پلاک آمیلوئیدی نداشتند مشاهده نشد.

راخس گفت: “نتایج ما نشان می دهد که برخی از افراد ممکن است در برابر اثرات نامطلوب آپنه خواب آسیب پذیرتر باشند.” “افرادی که در مراحل اولیه بیماری آلزایمر هستند، آسیب پذیری خاصی در برابر آپنه خواب نشان دادند. مطالعات بیشتر باید به بررسی این موضوع بپردازد که آیا درمان اختلال تنفسی در خواب می تواند به طور بالقوه شناخت را بهبود بخشد و از تخریب عصبی جلوگیری کند یا به تاخیر بیاندازد.”

در کل گروه، حجم‌های کمتر در هیپوکامپ در ابتدای مطالعه با نمرات پایین‌تری در آزمون حافظه اپیزودیک در پایان مطالعه همراه بود.

هیچ ارتباطی بین آپنه خواب در ابتدای مطالعه و نمرات حافظه در پایان مطالعه وجود نداشت.

محدودیت مطالعه این بود که همان نسخه از آزمون یادگیری شفاهی در ابتدا و انتهای مطالعه ارائه شد، بنابراین ممکن است به دلیل آشنایی با آزمون، مقداری کاهش حافظه به حداقل رسیده باشد.

اطلاعات بیشتر:
عصب شناسی (2023).

ارائه شده توسط آکادمی نورولوژی آمریکا

نقل قول: مطالعه ارتباط بین آپنه خواب و حجم مغز را نشان می دهد (2023، 31 مه) که در 31 مه 2023 از https://medicalxpress.com/news/2023-05-association-apnea-brain-volume.html بازیابی شده است.

این برگه یا سند یا نوشته تحت پوشش قانون کپی رایت است. به غیر از هرگونه معامله منصفانه به منظور مطالعه یا تحقیق خصوصی، هیچ بخشی بدون اجازه کتبی قابل تکثیر نیست. محتوای مذکور فقط به هدف اطلاع رسانی ایجاد شده است.[ad_2]